Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προδιαγραφές Diesel

Προδιαγραφές Diesel

Διαφήμιση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

AUTOMOTIVE GAS-OIL

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

HEATING GAS-OIL

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

BUNKERING GAS-OIL

ASTM/IP

ISO/EN

ΦΕΚ

410Β/11-4-2001

 332 Β/11-2-04

496 Β/7-7-93 ,944 Β/21-12-94, 570 Β/16-7-96, 1273 Β/5-9-03, 1531 Β/16-10-03

ISO 8217 /96

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3

D-1298

D-4052

EN ISO 12185

EN ISO 3675:1998

820-845

to be reported

890 max

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min.  0C

D-93

EN 2719

55

55

60

CFPP,  0C  1/10-31/3  max.

                   1/04-30/9  max.

IP-309

EN 116

-5

+5

-5

ΝΕΡΟ, mg/kg   max.

D-1744

prEN ISO 12937:1996

200

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΜΑ,  %v/v max.

D-1796

0.10

ΑΙΩΡ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, mg/kg   max.

EN 12662

24

ΑΝΘΡ.ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , %m/m

D-189

D-4530

EN ISO 10370

0.30 (b)

0.30 (b)

0.30 (b)

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 250 0C,  0C % v/v

D-86

prEN ISO 3405:1998

65

ΑΠΟΣΤΑΞΗ 350 0C, max. % v/v

85

85

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ  95 (v/v),  0C max.

360

ΙΞΩΔΕΣ 40  0C,  cst ή mm2/s

D-445

EN ISO 3104

2.00-4.50

6

1.5 – 6.0

ΘΕΙΟ, mg/kg max.

D-4294

EN ISO 14596:1998

EN ISO 8754:1995

10

1000

10000

ΔΙΑΒΡ. ΧΑΛΚ. ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ

D-130

EN ISO 2160

ΚΛΑΣΗ 1

ΚΛΑΣΗ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min

D-613

EN ISO 5165:1998

51

40

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΤΑΝΙΟΥ,  min

D-4737

EN ISO 4264

46

40

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ, max. gr/m3

D-2274

EN ISO 12205

25

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/10 – 31/3 max.

ΣΗΜ. ΡΟΗΣ,   (0C) 1/4 – 30/9 max.

D-5950

D-97

ISO 3016

-9

0

-6

0

ΧΡΩΜΑ

D-1500

ΑΧΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟ

ΕΡΥΘΡΟ

ΜΑΥΡΟ

YELLOW SOLVENT 124, mg/l max.

ΦΕΚ 1273 Β/2003

6

ΤΕΦΡΑ, % m/m max.

D-482

EN ISO 6245

0,01

0,02

0,01

ΚΙΝΙΖΑΡΙΝΗ,  mg/l

IP-298/92

3

ΠΟΛΥΚΥΚΛ. ΑΡΩΜ. ΥΔΡ/ΚΕΣ, %m/m

IP-391/95

11

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ διορθ.διαμ. φθορας σφαιριδίου (wsd1.4) 60 0C,  max.

ISO 12156-1

460

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων