Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σεμινάριο – Τεχνικός ασφαλείας

Σεμινάριο – Τεχνικός ασφαλείας

Διαφήμιση

Προς τα μέλη

Θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τεχνικό ασφαλείας από το Κ.Ε.Κ Διαβαλκανικό θα επικοινωνήσει μαζί σας η κ. Ταμουρίδου  από το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ώρες παρακολουθήσεις του σεμιναρίου είναι 35 και το κόστος 150,00 ευρώ. Επίσης  οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ: 2310567547 κ. Ταμουρίδου

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων