Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συνεχίζονται οι επισκέψεις στους Δήμους από την Διοίκηση της ΕΝ.ΒΕ.Θ

Συνεχίζονται οι επισκέψεις στους Δήμους από την Διοίκηση της ΕΝ.ΒΕ.Θ

Διαφήμιση

Στον Δήμο Παύλου Μελά και συγκεκριμένα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου βρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΝ.ΒΕ.Θ Σπύρος Μελίδης και ο Αντιπρόεδρος Θέμης Κιουρτζής. Η οικονομική επιτροπή ενημερώθηκε αναλυτικά για την δικαστική απόφαση όπου πλέον ο κόμβος των πρατηρίων δεν αποτελεί κατάληψη πεζοδρομίου και οπότε δεν θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη.

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δέχθηκε τις εξηγήσεις της ΕΝ.ΒΕ.Θ και διαβεβαίωσε ότι στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο το θέμα θα συζητηθεί ώστε και ο Δήμος Παύλου Μελά να εναρμονιστεί με την απόφαση αυτή.

Η Διοίκηση της ΕΝ,ΒΕ.Θ συνεχίζει τις επαφές με όλους τους Δήμους όπου στα μέλη της επιβάλλονται τα τέλη αυτά

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων