Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

15ο Πανελλήνιο συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

Διαφήμιση

Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή» είναι το θέμα του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2018.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα, από το οποίο θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή για την ανάπτυξη όλων των τομέων του αγροτικού χώρου και γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στον επιστημονικό και ερευνητικό χώρο, στους φορείς και στους εμπλεκόμενους με τον αγροτικό χώρο, συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά ερευνητικών δεδομένων και τεχνογνωσίας.

Όπως τονίζεται από τον πρόεδρο της ΕΤΑΓΡΟ, επίκουρο καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, Αναστάσιο Μιχαηλίδη, οι εξελίξεις της τεχνολογίας, με κεντρικούς άξονες τη βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την ανάπτυξη των μεταφορών, οδηγούν σε νέες πρωτόγνωρες μεταβολές στον τρόπο άσκησης της γεωργίας στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου.

Το συνέδριο, όπως επισημαίνεται, διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την εθνική και κυρίως για την αγροτική οικονομία.

Το 15ο συνέδριο διοργανώνεται από την Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ), που από το 1975 αποτελεί σωματείο ειδικών επιστημόνων, με στόχο την προαγωγή της επιστήμης της αγροτικής οικονομίας και την ανταλλαγή και τη διάδοση των επιστημονικών γνώσεων σε αγροτοοικονομικά και αγροτοκοινωνιολογικά ζητήματα.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 • Γεωργική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα
 • Αγροτική και Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Γεωργικές Εφαρμογές, Εκπαίδευση και Πληροφόρηση στον Αγροτικό Τομέα
 • Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων – Καταναλωτικές τάσεις
 • Ασφάλεια και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου, Αειφορική Γεωργία και Περιβάλλον
 • Γεωργία Ακριβείας, Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση και Καινοτομία
 • Αειφορική Διαχείριση Αλυσίδας Προσφοράς Τροφίμων
 • Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Χρήσεις Γης, Αγροτουρισμός
 • Νέες Σχέσεις μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου – Αλληλέγγυα Αγροδιατροφικά Δίκτυα
 • Συλλογικές Δράσεις στον Αγροτικό Χώρο – Συστήματα Συστάδων (clusters)
 • Συστήματα Εφοδιαστού στη Γεωργία (logistics)
 • Συμβολαιακή Γεωργία
 ypaithros.gr