Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανησυχία για έξαρση του λαθρεμπορίου λόγω της ανάμειξης βιοαιθανόλης στις βενζίνες

Ανησυχία για έξαρση του λαθρεμπορίου λόγω της ανάμειξης βιοαιθανόλης στις βενζίνες

Διαφήμιση

Από 1η Ιανουαρίου 2019 περίπου 1,5% αιθανόλης βιολογικής προέλευσης θα περιέχεται στην αμόλυβδη βενζίνη που διακινείται στην ελληνική αγορά

Τον κίνδυνο να ανοίξει ένα ακόμη παράθυρο στο λαθρεμπόριο, επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς καυσίμων με αφορμή την υποχρεωτική ανάμειξη της βιοαιθανόλης στις βενζίνες από την 1η Ιανουαρίου του 2019 σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία κανονιστικού πλαισίου.
Πρέπει να σημειωθεί κατ’ αρχήν ότι η υποχρεωτική ανάμειξη βιοαιθανόλης ή βιοαιθέρων στις βενζίνες που καταναλώνονται στην εγχώρια αγορά από την 1η Ιανουαρίου του 2019, προβλέπεται από το άρθρο 29 του νόμου 4546/2018.
Στόχος της υποχρέωσης αυτής, είναι η περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, μέσω της αύξησης της συμμετοχής των βιοκαυσίμων, στο πλαίσιο κοινοτικής πολιτικής.
Έτσι από 1/1/19, περίπου 1,5% αιθανόλης βιολογικής προέλευσης και άρα ανανεώσιμης θα περιέχεται στην αμόλυβδη βενζίνη στην ελληνική αγορά.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι εν όψει της συγκεκριμένης υποχρέωσης οι εταιρίες διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών, έχουν επιφορτιστεί με την υποχρέωση της ανάμειξης των βενζινών με βιοκαύσιμα και για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις αυτές έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια.
Μάλιστα παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως οι εταιρίες είναι έτοιμες να προσφέρουν τα νέα καύσιμα από την 1η Ιανουαρίου.
Ωστόσο πρακτικά η εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών είναι αδύνατη, λόγω της απουσίας κανονιστικού πλαισίου που να καθορίζει τον τρόπο διαχείριση της βιοαιθανόλης και των βιοαιθέρων.
Είναι χαρακτηριστική η καθυστέρηση θέσπισης του πλαισίου αυτού από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ και Γεν. Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους), ενώ ανοιχτός παραμένει και ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις βενζίνες.
Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο καλείται να καθορίσει εάν ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση ή θα είναι σταθερό ποσοστό ανά παρτίδα παραγόμενης βενζίνης.

Απουσία εφαρμόσιμου θεσμικού πλαισίου

Οι εταιρίες του κλάδου έχουν από καιρό δραστηριοποιηθεί και ζητούν να καθοριστεί άμεσα ένα νομοθετικό πλαίσιο σοβαρό, πρακτικό και εφαρμόσιμο για τη διαχείριση αυτού του νέου βιοκαυσίμου χωρίς τρύπες για τους λαθρεμπόρους.
Ωστόσο οι διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο για τη σωστή διακίνηση της βιοαιθανόλης έχουν χαθεί κάπου ανάμεσα στο Χημείο του Κράτους, τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Ενέργειας.
Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του μέτρου απομένει μόνο ένας μήνας και τα ερωτήματα που υπάρχουν στην αγορά είναι πολλά:
• Ποιος κάνει τι στην αλυσίδα διακίνησης;
• Πως ελέγχεται και επιβεβαιώνεται πρακτικά και άμεσα η προέλευση και η χρήση της βιοαιθανόλης με όποια μορφή και αν μπαίνει αυτή στο ρεζερβουάρ του καταναλωτή;
• Πώς θα ελέγχεται η βιοαιθανόλη για να μην καταλήγει στη βιομηχανία του ποτού όπου εκεί ο ΕΦΚ είναι 24,5 ευρώ το λίτρο έναντι 0,75 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη;
Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση της βιοαιθανόλης (οινοπνεύματος) που παράγεται από σιτηρά, ζαχαροκάλαμο και άλλες ζυμώσεις είναι από παλιά διαδεδομένη.
Στη Βραζιλία και στην Αμερική χρησιμοποιείται καθώς η παραγωγή της είναι ντόπια και φθηνή, ενώ στην Ε.Ε. η χρήση της είναι υποχρεωτική για να βοηθήσει στους στόχους μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το ζεστό κλίμα της Ελλάδας περιορίζει τη δυνατότητα χρήσης της βιοαιθανόλης γιατί είναι πτητική και εξατμίζεται πολύ εύκολα, ενώ τυχών προσμίξεις με νερό/ υγρασία μπορεί να τη διαχωρίσουν από τη βενζίνη.
Γι’ αυτό και στη χώρα μας έχει υπάρξει καθυστέρηση εφαρμογής του μέτρου έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Τα προβλήματα αυτά είναι βέβαια αντιμετωπίσιμα και λύνονται τεχνικά τροποποιώντας τις κακές ιδιότητες της αιθανόλης με αιθεροποίηση, δηλαδή τη μετατροπή της σε αιθέρες.
Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της διάθεσης των βιοακαυσίμων στις βενζίνες είναι μηδενικό, η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου είναι ακατανόητη.
Τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν είναι τεράστια.
Χρειάζεται άμεσα ένα λειτουργικό και πρακτικό πλαίσιο κανονισμών γύρω από τη διακίνηση της βιοαιθανόλης.
Η ολιγωρία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ανοίξει ένα επιπλέον παράθυρο στο λαθρεμπόριο.

www.worldenergynews.gr