Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη για το κοινωνικό μέρισμα – Μέχρι τις 12/12 οι αιτήσεις – Η διαδικασία σε 6 βήματα

Άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη για το κοινωνικό μέρισμα – Μέχρι τις 12/12 οι αιτήσεις – Η διαδικασία σε 6 βήματα

Διαφήμιση

Ο διαδικτυακός τόπος koinonikomerisma.gr για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή μερίσματος, άνοιξε από χθες, Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.
Οι δικαιούχοι, για να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα το οποίο είναι ανάλογο του αριθμού των μελών του νοικοκυριού, του εισοδήματος και περιουσιακών του στοιχείων θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση. 

Η διαδικασία σε 6 βήματα

Οι δικαιούχοι , αφού μπουν στον διαδικτυακό τόπο koinonikomerisma.gr, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 6 βήματα:

-Βήμα 1

Με την είσοδό τους στο σύστημα θα ζητηθεί:
-Να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ σας και να εισάγουν ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
-Επίσης, να συναινουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν τους ίδιους, την/τον σύζυγό ή/και τα προστατευόμενα τέκνα .
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχουν εισάγει, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα και θα πρέπει να πάνε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσουν να ενημερώσουν την εγγραφή του ΑΜΚΑ τους ως προς το πεδίο του ΑΦΜ, έχοντας μαζί τους ένα έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητά τους (ΑΔΤ, διαβατήριο, κλπ) και ένα έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας).
Μόλις γίνει η διόρθωση μπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου τη διαδικασία για να διαπιστώσουν εάν είανι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος.

-Βήμα 2

Στο στάδιο αυτό:
-Αφού συναινέσουν στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει:
•    τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ),
•    οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο  και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα),
•    περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων),
•    μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία,
•    μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και τέλος,
•    μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.
Σε περίπτωση που κάποια από τα προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να μεταβούν σε ένα ΚΕΠ και να διορθώσουν το στοιχείο πο εμφανίζεται εσφαλμένα χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει την αλλαγή που θέλουν να κάνουν.
Εάν το σύστημα δεν έχει τη σωστή ένδειξη για το κριτήριο ύπαρξης έστω και ενός  μήνα ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να μεταβούν σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσουν να διορθωθούν τα στοιχεία προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο.
Οι διορθώσεις σχετίζονται μόνο με αποκατάσταση σφαλμάτων αναφορικά με την ταυτότητα του ασφαλισμένου και όχι σε εκ των υστέρων αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.
Αλλαγές σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ή τη διασταύρωση της επί πενταετίας μόνιμης κατοικίας στην χώρα δεν είναι δυνατή, καθώς προκύπτει από παρελθούσες φορολογικές σας δηλώσεις και από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

-Βήμα 3

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίον είναι κάποιος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
Θα πρέπει να δηλώσουν έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.
Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια.
 Για τον λόγο αυτό, προτείνετε να χρησιμοποιήσουν τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.).
Από τοι ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζεται η σημασία της  ορθής συμπλήρωσης του συγκεκριμένου πεδίου.
Επισημαίνεται επίσης, ότι θα διερευνηθεί σε μεταγενέστερο έλεγχο η συσχέτιση των αριθμών λογαριασμών IBAN με τους ΑΦΜ των δικαιούχων, όπως και η τυχόν εμφάνιση του ίδιου IBAN σε περισσότερους του ενός δικαιούχους.

-Βήμα 4

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxis-net, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Γ.Γ.Π.Σ, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης.
 Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αίτησης.
Συνεπώς, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους φιλοξενούμενούς τους (στη φόρμα αναγράφονται τα στοιχεία των ατόμων των οποίων η συναίνεση απαιτείται) ώστε να μπουν στον διαδικτυακό τόπο με τους δικούς τους κωδικούς και να συναινέσουν.
Στην περίπτωση που διαπιστώσουν ότι άγνωστο σε εκείνους άτομο απεικονίζεται ως φιλοξενούμενός τους, μπορούν  να το εξαιρέσουν χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη δίπλα στο όνομα του.
Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟΥ σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου, περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αν έχουν αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2017 μπορούν  να το δηλώσουν εισάγοντας τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
Καμία άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν είναι δυνατή.

-Βήμα 5

Εφόσον όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού  έχουν συναινέσει, εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης.
Σε θετική περίπτωση, ενημερώνονται αμέσως για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό.
 Διαφορετικά, εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι κάποιος  δικαιούχος του μερίσματος.
Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία,  τότε κάποιο από τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχει δώσει ακόμα τη συναίνεσή του ή έχει αρνηθεί να την δώσει.

-Βήμα 6

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να κάνουν την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα] ώστε να καταστούν  δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος.  
Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα μπορεί κάποιος να καταστεί δικαιούχος ακόμη και να πληρούνται τα κριτήρια.
Σημειώνεται ότι αν κατά τα 4 πρώτα βήματα έχει προκύψει η ανάγκη να διορθώσει κανείς τα στοιχεία του σε ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που κάνει, πρέπει να ζητήσει να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού του κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος».
Η διαδικασία θα πρέπει πάντως να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος.

πηγή: www.bankingnews.gr