Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΣΠΑ

Διαφήμιση

Οι ενέργειές μας σε συνεργασία με την ΠΟΠΕΚ απέδωσαν καρπούς και δόθηκε παράταση για την ένταξη των πρατηρίων στη δράση του ΕΣΠΑ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Την παράταση μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση,
Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΛΖ465ΧΙ8-ΝΑ8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ