Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτική ημερίδα

Ενημερωτική ημερίδα

Διαφήμιση

 Το Δ.Σ της Ενωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης  (ΕΝ.ΒΕ.Θ) μετά από την πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία της ημερίδας με θέμα την ενημέρωση των πρατηριούχων για τα προβλεπόμενα νέα ( δυσβάσταχτα ) μέτρα για τα  πρατήρια σε ισόγεια κτισμάτων και των λοιπών εφαρμογών για το stage 2,  ευχαριστεί από καρδιάς όλους του συμμετέχοντες. Η προσπάθεια για την  ενημέρωση και τη προστασία των δικαιωμάτων των πρατηριούχων συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση μετά από την μεγάλη συμπαράσταση που έδειξαν οι πρατηριούχοι στο Δ.Σ της ΕΝ.ΒΕ.Θ

Ευχαριστούμε τις συμμετέχουσες τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες που μας εμπιστεύτηκαν και οι οποίες συνέβαλλαν με την τεχνική και επιστημονική επάρκεια τους στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πρατηριούχων.

Συνεχίζουμε.