Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έπεσαν οι υπογραφές για τη μεγάλη συμφωνία Energean-Edison στους υδρογονάνθρακες – Αποκτά αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών

Έπεσαν οι υπογραφές για τη μεγάλη συμφωνία Energean-Edison στους υδρογονάνθρακες – Αποκτά αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών

Διαφήμιση

04 07 2019
Την υπογραφή συμφωνίας με την Energean, για την πώληση του 100% της Edison Exploration and Production και των θυγατρικών της στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ανακοίνωσαν η Edison και η Energean.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του ιταλικού ομίλου, η συναλλαγή εγκρίθηκε στις 3 Ιουλίου. “Το τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε μια επιχειρησιακή αξία 750 εκατ. δολαρίων, με επιπλέον πρόβλεψη 100 εκατ. δολαρίων που εξαρτάται από την ανάθεση της ανάπτυξης του project Cassiopea στην Ιταλία. Επιπλέον, η Edison θα δικαιούται royalties που σχετίζονται με περαιτέρω δυνητική ανάπτυξη στην Αίγυπτο που θα έφερνε την συνολική αξία κοντά στο 1 δισ. δολάρια. Η συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης την μεταβίβαση στον αγοραστή όλων των μελλοντικών υποχρεώσεων παύσης δραστηριοτήτων της Edison».

Η Edison Exploration and Production διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες, τους τίτλους εξόρυξης και των εταιρικών συμμετοχών σε δραστηριότητες υδρογονανθράκων της Edison στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Edison E&P κατέχει χαρτοφυλάκιο περίπου 90 αδειών σε 9 χώρες στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Ευρώπη, που αντιστοιχούν σε περίπου 49.000 βαρέλια ημερησίως καθαρού δικαιώματος παραγωγής (31 Δεκεμβρίου 2018).

Στη δική της ανακοίνωση, η Energean αναφέρει ότι με τη συμφωνία:

– Αποκτά ημερήσια παραγωγή 69 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και φθάνει τις 73 χιλ. βαρέλια σε έξι συνολικά χώρες

-Αποκτά 292 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα (2P) αποθέματα, φθάνει τα 639 εκατ. βαρέλια βεβαιωμένα (2P) αποθέματα και καθίσταται μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής στην Ευρώπη

-Ενισχύεται με κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 434 εκατ. δολάρια και με λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια

-Αποκτά παρουσία συνολικά σε έντεκα χώρες

-Περίπου το 80% της παραγωγής και των αποθεμάτων του ομίλου είναι, πλέον, σε φυσικό αέριο

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Η Energean θα έχει βεβαιωμένα (2P) αποθέματα 639 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και θα είναι μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ.
Η Energean αναμένεται να έχει ημερήσια παραγωγή πάνω από 140 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, μετά την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Καρίς τον Μάρτιο του 2019 με προοπτική τις 200 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, όταν το FPSO “Energean Power” φτάσει να λειτουργία με πλήρη δυναμικότητα.
Στην πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου της η Energean έχει υψηλό ποσοστό ιδιοκτησίας (Working Interest) και είναι Operator σε μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών κοιτασμάτων που βρίσκονται στην παραγωγή ή σε φάση ανάπτυξης.
H πλειοψηφία των συμβολαίων φυσικού αερίου τόσο της Energean όσο και της εξαγοραζόμενης Edison E&P έχει συνταχθεί με βάση σταθερές τιμές αερίου, γεγονός που διασφαλίζει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών καθώς και την άμβλυνση της επίδρασης των διακυμάνσεων που χαρακτηρίζουν τις διεθνείς τιμές.
Το 76% των βεβαιωμένων (2P) αποθεμάτων της Edison E&P καθώς και το 80% της παραγωγής του 2018, είναι σε φυσικό αέριο.
Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2018, η Edison E&P προσθέτει 434 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων καθώς και λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια.
Ενίσχυση των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου Energean

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ως κλάδος υποχωρούν από την δραστηριότητα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων εδώ και αρκετά χρόνια. Η Energean θεωρεί ότι με την λειτουργία της έμπειρης και υψηλά καταρτισμένης ομάδας της Edison E&P σε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη με την εστιασμένη στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων δική της ομάδα, είναι δυνατό να δημιουργηθεί περαιτέρω σημαντική αξία συνολικά στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο.

Επιπλέον, η εξαγορά της Edison E&P ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της Energean στην επόμενη δεκαετία μέσα από αναπτυξιακά project –κλειδιά με ελκυστικές αποδόσεις, αυξάνει την εμβέλεια της Energean στην περιοχή και μεγιστοποιεί την ικανότητά της να προσελκύει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς

Το ύψος της εξαγοράς έχει προσδιορισθεί στα 750 εκατ. δολάρια, προσαρμοστέο στα κεφάλαια κίνησης, με επιπλέον δυνητικό τίμημα 100 εκατ. δολαρίων καταβλητό με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε σχέση με την πορεία ανάπτυξης του κοιτάσματος «Cassiopeia» στην Ιταλία.

Η Edison θα λάβει επίσης και δικαίωμα (royalty) 8% από τα κέρδη της παραγωγής που θα προκύψουν σε νέες ανακαλύψεις στο πλαίσιο των επικείμενων ερευνητικών γεωτρήσεων στο North Thekah Offshore και στο North East Hap’y Blocks, στην θάλασσα της Αιγύπτου.

H εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό (“Committed Bridge Loan Facility”) ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώ ποσό έως 265 εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών.

Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean δήλωσε σχετικά:

«Η εξαγορά της Edison – Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων αναδεικνύει την Energean ως την ηγέτιδα εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Η Energean πλέον διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού κόστους, προσανατολισμένο στο φυσικό αέριο, στο οποίο η Energean είναι κυρίως Operator , έχοντας την ικανότητα, την στόχευση και την κατάλληλη ομάδα για να αναπτυχθεί περαιτέρω στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά μας.

Η εξαγορά εξελίσσει πλέον, την Energean σε μία πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες. Η Edison E&P προσθέτει στην Energean μία εξαιρετική ομάδα, που ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε όλοι μαζί καθώς οικοδομούμε πάνω στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας»

«Έχουμε μαζί ως βασικό στόχο να μεγιστοποιήσουμε την οικονομική αξία του διευρυμένου χαρτοφυλακίου, διατηρώντας ως πρώτη προτεραιότητα την έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Από το 2007, η Energean έχει επιτύχει σημαντική ανάπτυξη και έχει δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους μετόχους και τους επενδυτές της. Η εξαγορά της Edison E&P είναι το επόμενο σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Σημειώνεται ότι η εξαγορά υπόκειται στις απαιτούμενες εγκρίσεις στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και της αντιμονοπωλιακής λειτουργίας.

Επίσης, η Edison αναφέρει ότι μετά τη συναλλαγή, συνυπολογίζοντας τις εξελίξεις του α’ εξαμήνου του 2019, ιδιαίτερα σε όρους ρυθμίσεων και τάσεων της αγοράς brent και φυσικού αερίου, καθώς και των όρων της σύμβασης που βρίσκονται στην φάση της οριστικοποίησης, αναμένεται απομείωση ύψους 400-500 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κατά την ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Energean αναμένεται μέχρι το τέλος του 2019. Τέλος, η Edison σημειώνει ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν το τριετές πρόγραμμα επενδύσεων του ομίλου στις ΑΠΕ, καθώς και για τη στήριξη των δραστηριοτήτων στην αγορά λιανικής και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Τέλος, σύμφωνα με τους Financial Times, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η μετοχή της Energean στο Λονδίνο ενισχύθηκε στις 925π., δηλαδή σε υπερδιπλάσια τιμή από την είσοδό της πέρυσι.

ENERGYPRESS.GR