Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Η Ετήσια Συνέλευση μας θα μας δυναμώσει – Δείτε γιατί

Η Ετήσια Συνέλευση μας θα μας δυναμώσει – Δείτε γιατί

Διαφήμιση

Πληροφορία, Ενημέρωση, έτσι δημιουργείται ένας πυλώνας που φέρνει άμεσα και έμμεσα το κέρδος στις επιχειρήσεις μας. Ναι, δεν είναι εύκολο στο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε. Όμως, όταν το οικονομικό περιβάλλον όταν ήταν καλύτερο, διασφαλίζαμε την πληροφορία, την διοχετεύαμε;

Η κρίση μας άλλαξε όλους και στην Ένωση μας άλλαξαν πολλά προς το καλύτερο. Το μοντέλο λειτουργίας μας είναι μοναδικό σε επίπεδο ενώσεων και ειδικά στο χώρο των καυσίμων.

Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει με το πόσο σοβαρά διακινούμε τις πληροφορίες μεταξύ των πρατηριούχων και κατ επέκταση προς τα κέντρα αποφάσεων. 

Πολλές φορές μάλιστα η ποιότητα των πληροφοριών που έχει η Ένωση και ειδικά η γραμματεία της Ένωσης, έχει σαν αποτέλεσμα πολλά προβλήματα να λύνονται πάρα πολύ γρήγορα.

Το παρακάτω περιστατικό είναι μια καθημερινότητα για την γραμματεία της ΕΝ.ΒΕ.Θ. Αυτή η ποιότητα στην διαχείριση και των προβλημάτων για να παραμείνει, πρέπει όλοι την Κυριακή 20 Μαϊου να είμαστε στην συνέλευση μας, οι αποφάσεις θα μεγαλώσουν την Ένωση μας