Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατά 264.000 bpd αυξήθηκε η παραγωγή πετρελαίου της Νορβηγίας τον Οκτώβριο

Κατά 264.000 bpd αυξήθηκε η παραγωγή πετρελαίου της Νορβηγίας τον Οκτώβριο

Διαφήμιση

Τετάρτη 20/11/2019

Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων της σκανδιναβικής χώρας ήταν περίπου 1,83 εκατομμύρια bpd για τον Οκτώβριο
Κατά 264.000 bpd (βαρέλια ημερησίως) αυξήθηκε η παραγωγή πετρελαίου της Νορβηγίας τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Νορβηγικής Διεύθυνσης Πετρελαίου (NPD).
Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων της σκανδιναβικής χώρας ήταν περίπου 1,83 εκατομμύρια bpd για τον Οκτώβριο.
Παράλληλα, η παραγωγή πετρελαίου για τον Οκτώβριο ήταν επίσης περίπου 4,5% πάνω από τις προβλέψεις του NPD για τον συγκεκριμένο μήνα.
Τέλος, οι συνολικές πωλήσεις φυσικού αερίου της χώρας για τον Οκτώβριο σημείωσαν μηνιαία αύξηση κατά 3,3 δις. κυβικών μέτρων σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας τα 9,3 δισ. κυβικά μέτρα.

www.worldenergynews.gr