Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κυπριακός Συνδέσμος Καταναλωτών: Περίεργες οι τιμές στα καύσιμα

Κυπριακός Συνδέσμος Καταναλωτών: Περίεργες οι τιμές στα καύσιμα

Διαφήμιση

17 04 2019
Ασυνήθιστες συμπεριφορές διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών κατά τους τελευταίους μήνες, παρατήρησε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρακολουθώντας σε καθημερινή βάση τις τιμές πώλησης των πετρελαιοειδών στην Κύπρο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σχετικά με τις τιμές βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης, οι μέσες τιμές των τιμών της βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης τον Ιανουάριο 2019 στην Κύπρο, χωρίς τη φορολογία, ήταν χαμηλότερες από το μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τον Φεβρουάριο 2019, οι μέσες τιμές χωρίς τους φόρους στην Κύπρο, αυξήθηκαν και ξεπέρασαν τον μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο, παραδοσιακά και ιστορικά, ήταν χαμηλότερη της μέσης τιμής της βενζίνης 95.

Από τον Ιούλιο 2018, η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης άρχισε να αυξάνεται σταδιακά με μεγαλύτερο ρυθμό από την αύξηση της μέσης τιμής της βενζίνης 95, με αποτέλεσμα, στις 21 Φεβρουαρίου 2019, η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης να ήταν κατά 9,5 σεντ το λίτρο ψηλότερη από την τιμή της βενζίνης 95.

Από τις 15 03 2019, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης παράμεινε περίπου σταθερή ενώ η μέση τιμή της βενζίνης 95 αυξανόταν με αποτέλεσμα σήμερα, 15 04 2019, η διαφορά της μέσης λιανικής τιμής της βενζίνης 95 με τη μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης να μειωθεί από τα 9,5 σεντ το λίτρο σε 3 σεντ το λίτρο.

Αρμόδια Αρχή για απάντηση είναι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η οποία είναι η μόνη Υπηρεσία που μπορεί να παρακολουθεί τις τιμές και τα φορτία εισαγωγής στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, θα ήθελε να ακούσει μια ξεκάθαρη απάντηση του Υπουργείου Ενέργειας κατά πόσο οι τιμές στην Κύπρο διαμορφώνονται, ιδίως τους τελευταίους μήνες, σε λογικά επίπεδα.

Economy Today