Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κύπρος: Μικρές αλλά συνεχείς οι μειώσεις στα καύσιμα τον Οκτώβριο

Κύπρος: Μικρές αλλά συνεχείς οι μειώσεις στα καύσιμα τον Οκτώβριο

Διαφήμιση

04 11 2019 | 10:58
Από μικρές αλλά συνεχείς μειώσεις στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95 όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, χαρακτηρίζεται ο περασμένος Οκτώβριος, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Όπως αναφέρεται, συνυπολογίζοντας τις μειώσεις κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, σε σύγκριση με το τέλος Σεπτεμβρίου του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές μειώσεις στη βενζίνη 95 2,8 σεντ το λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης αυξήσεις 1,1 σεντ το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσίασε και αυτό μειώσεις της τάξης των 1,7 σεντ το λίτρο.

Από την αρχή Ιανουαρίου 2019, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, η λιανική τιμή για τη βενζίνη 95 αυξήθηκε 6 σεντ το λίτρο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε 4,4 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης 3 σεντ το λίτρο.

Από τις μειώσεις στην τιμή της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης, για τον Οκτώβριο 2019 μόνο, οι καταναλωτές επωφελήθηκαν συνολικά €41 016 ευρώ σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019. Για την βενζίνη 95 εξοικονόμησαν €30 445 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης, €10 571 ευρώ.

Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το μήνα Οκτώβριο 2019, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019, μειώθηκε κατά 17 ευρώ τα χίλια λίτρα. Η μέση τιμή του κατά την 30η Σεπτεμβρίου ήταν 853 ευρώ τα χίλια λίτρα και στο τέλος του μήνα μειώθηκε στα 836 ευρώ τα χίλια λίτρα. Ο λόγος που δεν υπάρχει αισθητή διαφοροποίηση στις τιμές, είναι η ελάχιστη κατανάλωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν ευνοεί την εισαγωγή νέων ποσοτήτων. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οκτώβριο ήταν αισθητά πιο χαμηλή από τη μέση τιμή στην Κύπρο.

Κατά το μήνα Οκτώβριο 2019, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,414 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,192 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1336 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,248 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,808 σεντ και στην Κύπρο 0,843 σεντ.

Κατά το ίδιο μήνα, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,550 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,562 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,605 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,638 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,560 σεντ και στην Κύπρο 0,624 σεντ. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι υπάρχει αισθητή απόκλιση της μέσης τιμής στην Κύπρο κατά 3,3 σεντ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και πολύ σημαντική απόκλιση στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,4 σεντ το λίτρο. Για τη βενζίνη 95 υπάρχει απόκλιση 1,2 σεντ το λίτρο. Η σημαντική απόκλιση στο πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς οφείλεται στη μη εισαγωγή νέων φορτίων πετρελαίου θέρμανσης λόγω της ελάχιστης κατανάλωσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Όμως είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η διαφορά των 6,4 σεντ το λίτρο. Επίσης είναι δύσκολο, λόγω απουσίας στοιχείων και πληροφοριών, να δικαιολογηθεί η διαφορά των 3,3 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

(sigmalive.com)