Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πώληση επιχείρησης πρατηρίου καυσίμων

Πώληση επιχείρησης πρατηρίου καυσίμων

Διαφήμιση

Πωλείται Μικτό πρατήριο καυσίμων
στην εθνική οδό 25ο Χλμ. Θεσσαλονίκης-Εδέσσης
στο ύψος του χωριού Γέφυρα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6980596636
Παναγιώτης Θεοδώρου