Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πώληση πρατηρίου υγρών καυσίμων

Πώληση πρατηρίου υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

14/1/2020

Πωλείται πρατήριο υγρών καυσίμων σε λειτουργία στη Δυτική Θεσσαλονίκη το οποίο επιδέχεται και τοποθέτηση Υγραερίου.
Πληροφορίες στο τηλ.: 6932250830