Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πολύκαστρο: Διαφήμιση για προμήθεια υγρών καυσίμων στα Σκόπια!!!!!!!!!!!!!!!

Πολύκαστρο: Διαφήμιση για προμήθεια υγρών καυσίμων στα Σκόπια!!!!!!!!!!!!!!!

Διαφήμιση

 

Το διαφημιστικό αυτό φυλλάδιο αυτό μοιράστηκε στο Πολύκαστρο και αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων από Σκοπιανά πρατήρια. 
 

https://gnomikilkis.blogspot.com/