Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σώστε την καρδιά του αυτοκινήτου σας

Σώστε την καρδιά του αυτοκινήτου σας

Διαφήμιση

Μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του λιπαντικού κινητήρα είναι η λίπανση όλων των κινούμενων μερών ώστε να αποφεύγεται  η τριβή μεταξύ των μετάλλων.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου το λιπαντικό χάνει σταδιακά αυτή την ικανότητα λόγω μείωσης του ιξώδους του. Από κάποιο σημείο και μετά, δεν εξασφαλίζεται η σωστή πίεση λιπαντικού στον κινητήρα εμποδίζοντας την  επαρκή λίπανση όλων των μερών.

Αποτέλεσμα είναι η συνεχής αύξηση φθοράς και τελικά σημαντικές ζημιές ή επισκευές που στην πλειονότητα τους κοστίζουν.

 

Ένας τρόπος για να επιβραδύνετε σημαντικά την παραπάνω κατάσταση είναι το ‘’Nano Engine Super Protection’’ της PRO-TECHELLAS/BluechemGROUP.

Το προϊόν σχηματίζει ένα υψηλά ενεργό αντιτριβικό στρώμα Nano στο λιπαντικό, που προστατεύει διαρκώς τον κινητήρα από τη φθορά. Εγγυάται άμεση λίπανση όλων των εξαρτημάτων στην ψυχρή εκκίνηση, διατηρεί τις φλάντζες και τα Ο ρινγκ εύκαμπτα, εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του κινητήρα ,μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και σημαντική μείωση του θορύβου.

 

Τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά:

-Υψηλά ενεργή προστασία από τη φθορά

-Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όλων των εξαρτημάτων

-Βελτίωσης απόδοσης του κινητήρα

-Μείωση κατανάλωσης λαδιού και καυσίμου

-Μείωση θορύβων

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν επικυρωθεί εκτεταμένα, από ανεξάρτητο έλεγχο του  TÜV Thüringen που επιβεβαιώνει την ‘’πιστοποιημένη αποτελεσματικότητα του «Nano Engine Protect & Seal»  

Προστίθεται απευθείας στο ρεζερβουάρ μετά από την αλλαγή λαδιού.