Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Βουλγαρία: Απώλειες πάνω από 250 εκατ. ευρώ από εμπόρους καυσίμων

Βουλγαρία: Απώλειες πάνω από 250 εκατ. ευρώ από εμπόρους καυσίμων

Διαφήμιση

19 06 2020 | 19:05
Ο προϋπολογισμός του 2019 στη Βουλγαρία υπέστη ζημιά από περισσότερα από μισό δισεκατομμύρια λέβα (πάνω από 250 εκατ. ευρώ) λόγω πωλήσεων καυσίμων που δεν δηλώθηκαν.

Αυτό δείχνει μια ανάλυση του Κέντρου για τη Μελέτη της Δημοκρατίας, που ανέθεσε η Βουλγαρική Ένωση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Οι αδήλωτες πωλήσεις βενζίνης και αερίου ανήλθαν σε περίπου 5% και ντίζελ – 14%.

(Βουλγαρική Ραδιοφωνία)