Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αισιοδοξία των ΕΛΠΕ για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη-Σκόπια στις αρχές του 2022 – Επίκειται παράταση της διάρκειας ζωής του

Αισιοδοξία των ΕΛΠΕ για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη-Σκόπια στις αρχές του 2022 – Επίκειται παράταση της διάρκειας ζωής του

Διαφήμιση
Γιάννα Παπαδημητρίου

Την ένταση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Β. Μακεδονίας για την επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκη-Σκόπια αναγνωρίζει ο Όμιλος ΕΛΠΕ, εκτιμώντας ότι ο αγωγός θα επαναλειτουργήσει το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Μάλιστα, μόλις τεθεί και πάλι σε λειτουργία ο αγωγός, θα επεκταθεί η διάρκεια ζωής του κατά 9 έτη.

Πρόκειται για τον αγωγό μεταφοράς, πετρελαίου κίνησης και τελικών προϊόντων πετρελαίου από το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη στο διυλιστήριο της ΟΚΤΑ (θυγατρικής των ΕΛΠΕ) στη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος παραμένει αδρανής από το 2016. 

Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες μετά την αδρανοποίηση του αγωγού, ώστε να προστατεύεται από εσωτερική διάβρωση και να διατηρείται σε καλή κατάσταση έτοιμος να επαναλειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες. 

Η αισιοδοξία του Ομίλου ΕΛΠΕ αποτυπώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΕΛΠΕΤ Βαλκανική για το 2021, που δόθηκαν στη δημοσιότητα προ ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΠΕΤ Βαλκανική είναι 100% θυγατρική της ΕΛΠΕ Α.Ε. και λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως εταιρεία συμμετοχών σε εταιρείες πετρελαιοειδών, και συγκεκριμένα στην εταιρεία OKTA CRUDE OIL REFINERY AD – SKOPJE («OKTA») και στην εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε («ΒΑΡΔΑΞ»). 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η εταιρεία “μετά τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στη γείτονα χώρα (σ.σ. η κυβέρνηση σχηματίστηκε τον Αύγουστο του 2020, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Β. Μακεδονία τον Ιούλιο του 2020) είναι αισιόδοξη και θεωρεί ότι η προσπάθεια για την επαναλειτουργία του αγωγού θα ενταθεί δεδομένης και της ‘Συμφωνίας των Πρεσπών’ και εκτιμά ότι δεν θα επηρεαστεί η ημερομηνία επανέναρξής του η οποία άλλωστε επαναξιολογήθηκε από το β’ τρίμηνο το 2021 και τοποθετείται πλέον χρονικά στο 1ο τρίμηνο του 2022”.

Σχεδόν 11,5 εκατ. ευρώ η συσσωρευμένη απομείωση της αξίας του αγωγού 

Η μελέτη ελέγχου απομείωσης της αξίας του αγωγού στην οποία προέβη η εταιρεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η λογιστική αξία του αγωγού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να μειωθεί κατά επιπλέον 3,172 εκατ. ευρώ. 

Ως αποτέλεσμα, η συσσωρευμένη απομείωση κατά την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 11,476 εκατ. ευρώ. 

Σε καλή κατάσταση διατηρείται ο αγωγός

Όπως εξηγείται στην έκθεση, η ΟΚΤΑ διέκοψε την κατεργασία αργού για την παραγωγή προϊόντων μετά τον Ιανουάριο του 2013 για επιχειρηματικούς λόγους, καθώς αποφασίστηκε να λειτυργεί εμπορικά με εισαγωγή των ετοίμων προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, ο αγωγός παρέμεινε αδρανής.

Καθώς αυτός ο τρόπος λειτουργίας της ΟΚΤΑ αποδείχθηκε πιο αποδοτικός οικονομικά, διαπιστώθηκε ότι η αδρανοποίηση του αγωγού θα συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, προκειμένου να υπάρξει ξανά αντικείμενο δραστηριότητας για τον αγωγό, αποφασίστηκε η αλλαγή χρήσης του για τη μεταφορά καθαρών προϊόντων αντί αργού. 

Λόγω της νέας λειτουργίας, ήταν αναγκαία η διαδικασία καθορισμού του αγωγού, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016. 

Πέραν του καθαρισμού, η αλλαγή χρήσης επέβαλλε την υλοποίηση και άλλων τεχνικών και διοικητικών ενεργειών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Β. Μακεδονία. Όμως, η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια η οποία επικράτησε στη γειτονική χώρα από τις αρχές του 2015 δεν επέτρεψε την επίλυση των εκκρεμοτήτων που προέκυψαν στις συζητήσεις με τους αρμόδιους παράγοντες της Β. Μακεδονίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επαναλειτουργία του αγωγού μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού του. 

Επειδή η μακροχρόνια παραμονή του αγωγού σε καθεστώς αδράνειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική διάβρωση των τοιχωμάτων του, την περίοδο Μάρτιος-Ιούλιος 2016 υλοποιήθηκε το έργο προσωρινής αδρανοποίησης του αγωγού. Στο πλαίσιο του έργου εκτοπίστηκε το περιεχόμενο του αγωγού με αέρα και ακολούθησε η ξήρανση και στη συνέχεια η πλήρωση του με αδρανές αέριο (άζωτο). 

 

Ως αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, η εταιρεία τονίζει ότι ο αγωγός διατηρείται σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει μόλις ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς διοικητικές διαδικασίες. 

 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων