Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δελτίο Τύπου ΠΟΠΕΚ για το αποτρόπαιο συμβάν στο πρατήριο του Προέδρου κυρίου Κιουρτζή 12-5-2022