Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απόρριψη προσφυγής από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Κ.Μ. κατά του Δήμου Παύλου Μελά σχετικά με το τέλος εισόδου εξόδου στα πρατήρια καυσίμων 18/12/2017

Απόρριψη προσφυγής από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Κ.Μ. κατά του Δήμου Παύλου Μελά σχετικά με το τέλος εισόδου εξόδου στα πρατήρια καυσίμων 18/12/2017

Διαφήμιση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων