Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απόφαση 786/30-11-2020 δήμου Θεσκ μείωσης τέλους χρήσης υπεδάφους-Μείωση τέλους κατάληψης πινακίδας 50%

Απόφαση 786/30-11-2020 δήμου Θεσκ μείωσης τέλους χρήσης υπεδάφους-Μείωση τέλους κατάληψης πινακίδας 50%

Διαφήμιση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων