Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ -ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Βασικές Έννοιες και Συχνές Ερωτήσεις

ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ -ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Βασικές Έννοιες και Συχνές Ερωτήσεις

Διαφήμιση

Βασικές Έννοιες   

Βίαιο Γεγονός: Σημαίνει να υπάρχει έκτακτη και αιφνίδια επίδραση εξωτερικού παράγοντα, που δεν έχει σχέση με την οργανική κατάσταση του εργαζόμενου. Η επίδραση αυτή μπορεί να έχει σαν αιτία την επιβάρυνση των όρων εργασίας κάτω από απρόβλεπτες και έκτακτες συνθήκες.
Εργατικό Ατύχημα:  Θεωρείται το βίαιο συμβάν που λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εργασία, με συνέπεια τραυματισμό του σώματος, βλάβη της υγείας ή απώλεια της ζωής του εργαζομένου (Νομοθεσία ΙΚΑ, Ν. 1846/51).
Παρ’ ολίγον Ατύχημα (near miss): Ονομάζεται ένα γεγονός που μολονότι δεν προκάλεσε κανένα τραυματισμό ή ζημιά τη στιγμή που προκλήθηκε,δημιούργησε ωστόσο, όλες τις προϋποθέσεις για ένα πραγματικό ατύχημα.
 

Συχνές Ερωτήσεις

 

 1. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Εργατικών Ατυχημάτων;
 • Κατά την εκτέλεση της Εργασίας
  Εκείνα που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση συνέπεια αυτής (τραυματισμός του εργαζομένου από μηχάνημα, πτώση κατά την εκτέλεση της εργασίας κλπ).
 • Με αφορμή την Εργασία
  Εκείνα που συμβαίνουν με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και έμμεση σχέση με την εργασία. Έχει κριθεί από τα Δικαστήρια ότι αποτελούν εργατικά ατυχήματα και εκείνα που συμβαίνουν κατά την μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την προσέλευση ή αναχώρηση και για χρονικό διάστημα μιας ώρας αντίστοιχα.
 • Από Επαγγελματική Ασθένεια
  Επαγγελματικές ασθένειες είναι αυτές που οφείλονται στις επιδράσεις των συνθηκών εργασίας. Προβλήματα υγείας και ασθένειες που προκαλούνται ύστερα από μακρόχρονη έκθεση των εργαζομένων στις συγκεκριμένες συνθήκες, αποτελούν επαγγελματικές ασθένειες (πχ δηλητηρίαση, σπάσιμο του τύμπανου του αυτιού από έκρηξη κλπ).

   

         Διευκρινίσεις

 • Η κρίση πανικού, η επιληπτική κρίση, το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κ.α. αποτελούν Εργατικά Ατυχήματα και πρέπει να αναγγέλλονται.
 • Εργατικό ατύχημα έχει κριθεί επίσης ο,τιδήποτε αποτελεί επιδείνωση προϋπάρχουσας ασθένειας, που προκλήθηκε από υπέρμετρη προσπάθεια που κατέβαλε ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.
 • Ακόμα σαν εργατικό ατύχημα έχει χαρακτηριστεί εκείνο που συνέβη εξαιτίας ανάθεσης βαριάς εργασίας σε εργαζόμενο που δεν έχει αποθεραπευτεί.
   
 1. Ποια βήματα ακολουθούμε αμέσως μετά από ένα Εργατικό Ατύχημα
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών στον παθόντα
 • Ενημέρωση του Τεχνικού Ασφαλείας / εταιρίας ΕΞΥΠΠ
 • Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος / Γνωστοποίηση στην πλατφόρμα SEPE NET
 • Διερεύνηση Αιτιών Εργατικού Ατυχήματος από τον Τεχνικό Ασφαλείας – Καταγραφή στο Βιβλίο Ατυχημάτων / Παρατηρήσεις & Υποδείξεις
 • Έλεγχος της Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου από τον Τεχνικό Ασφαλείας αναφορικά με τα αίτια του ατυχήματος

 

 1. Ποιο είναι το κόστος του Εργατικού Ατυχήματος;

Κάθε εργατικό ατύχημα έχει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, όσο και για την επιχείρηση και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Το κόστος ενός ατυχήματος διακρίνεται σε άμεσο και έμμεσο κόστος.


 Στο άμεσο κόστος συγκαταλέγονται:

 • Απώλεια ανθρώπινης ζωής
 • Κάθε μορφής ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δαπάνες Α΄ Βοηθειών κλπ.
 • Κάθε μορφής παροχές προς το θύμα, αποζημιώσεις- επιδοτήσεις – συντάξεις – μόνιμη ανικανότητα – πρόωρος θάνατος.

 

  Στο έμμεσο κόστος συγκαταλέγονται:

 • Η απώλεια χρόνου του θύματος
 • Η απώλεια χρόνου προϊσταμένων και συναδέλφων του για τη διερεύνηση αιτίων κλπ
 • Το κόστος αντικατάστασης, εκπαίδευσης, αυξημένης παρακολούθησης κλπ
 • Οι ζημιές σε εργαλεία και εξοπλισμό έπειτα από το ατύχημα
 • Η μη έγκαιρη παράδοση προϊόντων, ρήτρα, καθυστέρηση παραγωγής κλπ.
 • Το άσχημο ψυχολογικό κλίμα με πολλαπλές επιπτώσεις κλπ.
   
 1. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε το Εργατικό Ατύχημα;
 • Επενδύουμε στην Πρόληψη και επιλέγουμε συνεργάτες Τεχνικούς Ασφαλείας, με εμπειρία και γνώση που αναλαμβάνουν α) να υποδείξουν όλα τα πιθανά αίτια που ενδέχεται να προκαλέσουν Εργατικό Ατύχημα και β) να ενημερώσουν – καθοδηγήσουν – εκπαιδεύσουν το σύνολο των εργαζομένων ώστε να ασκούν τα καθήκοντα τους με σύνεση, συνέπεια και προσοχή.
 • Δεν αναβάλουμε την εκπόνηση της Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου την οποία διαθέτουμε στους εργαζόμενους προς ανάγνωση και ενημέρωση.

Εκπαιδεύουμε συχνά τους εργαζόμενους με στόχο να αποκτήσουν το συντομότερο δυνατόν κουλτούρα Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας.

Με εκτίμηση,
για την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ
Μαρία Σιδηροπούλου
HR & Marketing Department

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων