Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π.-ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. ΕΠΕ

ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π.-ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. ΕΠΕ

karanasios
Διαφήμιση

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Υποχρεωτική είναι η Χορήγηση και Χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ισοθερμική ενδυμασία, τζάκετ, γάντια, κάλυμμα κεφαλής, παπούτσια ασφαλείας αντιολισθητικά κ.ά)

Υποχρεωτική είναι η Οργάνωση της Εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση των εργαζόμενων. 

Ενδεικτικά σημειώνουμε:

  1. Ελαχιστοποίηση Μετακινήσεων στις πλέον απαραίτητες. 
  2. Στην περίπτωση χρήσης οχημάτων, απαιτείται η λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία τους (αλυσίδες κλπ).
  3. Λήψη μέτρων αποφυγής ολισθηρού δαπέδου εργασίας, όπου είναι εφικτό (αλάτι αποχιονισμού κ.ά).
  4. Αποφυγή Εργασίας κατά Μονάδες ώστε να επιτευχθεί η συνεχής επιτήρηση και η αποφυγή ατυχημάτων λόγω αδιαθεσίας ή αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών.
  5. Αύξηση των Διαλειμμάτων Εργασίας, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν την εργασία τους απρόσκοπτα, όντας συγκεντρωμένοι με πλήρη διαύγεια.
  6. Σε περίπτωση ισχυρών ανέμων να αποφεύγονται οι εργασίες σε ύψος.
  7. Προσοχή στην χρήση των ανυψωτικών μηχανισμών σε συνθήκες ψύχους (περονοφόρα, υδραυλικές ανυψωτικές πλατφόρμες εργασιών). Το ψύχος δύναται να επηρεάσει την ασφαλή χρήση τους.
  8. Πρόβλεψη για κλειστούς θερμαινόμενους χώρους ανάπαυσης
  9. Η βιασύνη  θα πρέπει να αποφεύγεται  καθώς με βεβαιότητα οδηγεί σε μείωση εφαρμογής των μέτρων και διαδικασιών Ασφαλείας.

ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ

 

Η άδεια χειριστή Κλαρκ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση  για  να εργάζεται κάποιος ως χειριστής μηχανημάτων έργου, δηλ. μηχανημάτων με τα οποία εκτελούνται εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων.

Για να αποκτήσει κανείς την άδεια αυτή, θα πρέπει πρώτα να αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας βοηθού χειριστή. Στη συνέχεια, αφού αποκτήσει κατάλληλη προϋπηρεσία υπό την εποπτεία αδειούχου χειριστή και έπειτα από τη επιτυχή συμμετοχή του σε εξετάσεις,  εκδίδεται  Άδεια Χειριστή. Ο βοηθός χειριστή δεν μπορεί να εργάζεται μόνος του, αλλά πάντα υπό την εποπτεία αδειούχου χειριστή στο εκάστοτε μηχάνημα έργου.

Για τα μηχανήματα έργου συνολικής ισχύος κινητήρων κάτω των 10 kw δεν απαιτείται άδεια για το χειρισμό τους. Δεν απαιτείται επίσης άδεια για τα μηχανήματα έργου κάτω των 17 ΗΡ, εφόσον ήδη λειτουργούσαν πριν τον Οκτώβριο του 2012. Ο κατ’ ελάχιστο απαιτούμενος τίτλος σπουδών για να γίνει κανείς βοηθός χειριστή είναι το απολυτήριο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας του. Άλλοι τίτλοι σπουδών τεχνικής κατεύθυνσης, μειώνουν το χρόνο προϋπηρεσίας που απαιτείται, ώστε ο βοηθός χειριστή να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για να γίνει αδειούχος χειριστής.

Η υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την χορήγηση της αδείας, είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελμάτων της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.

Η νομοθεσία από την οποία απορρέει η υποχρέωση της αδείας χειριστή είναι το Προεδρικό Διάταγμα 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α` 17.10.2012).

Η εταιρία μας, έχει τη δυνατότητα να σας συμβουλεύσει και να σας κατευθύνει αναφορικά με την έκδοση της συγκεκριμένης άδειας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ATEX

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ)

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ – ΕΛΟΤ HD 384)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΏΝ – ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO – HACCP)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – CE


Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσών 90, 54627
Τηλ.: 2310 546 106, 2310 500 650

Αθήνα
Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, 15232 
Τηλ.: 210 68 54 024

email: info@exyppkaranasios.gr
web : www.karanasios.com
 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων