Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επείγουσα Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα μέτρα

Επείγουσα Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα μέτρα

Διαφήμιση

Συνάδερφοι σας ενημερώνουμε ότι ,κατόπιν επείγουσας επιστολής και τηλεφωνικής συνομιλίας της Π.Ο.Π.ΕΚ. .με  τα αρμόδια Υπουργεία αναφορικά με την ανακοίνωση νέων μέτρων από τον Υπουργό Υγείας Αθανάσιο Πλεύρη, όπου δεν αναφέρονται τα πρατήρια στην λίστα εξαίρεσης επίδειξης rapid test, τόσο από το γραφείο του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και ιδιαιτέρως  από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, διαβεβαίωσαν ότι τα πρατήρια  θα  εξακολουθήσουν την ένταξή τους μαζί με τα φαρμακεία, δηλαδή θα εξαιρούνται από την επίδειξη rapid test,
καθώς τα καύσιμα αποτελούν είδος πρώτης ανάγκης.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων