Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή Γνωστοποίηση διευκρινιστικής με  Αριθ. Πρωτ. : 20344 – 17-02-2021 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις παραδόσεις πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς 19/2/2021

Επιστολή Γνωστοποίηση διευκρινιστικής με  Αριθ. Πρωτ. : 20344 – 17-02-2021 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις παραδόσεις πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς 19/2/2021

Διαφήμιση

 

ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                                                                           Email evethax@otenet.gr                                                                                                                                          www.enveth.gr

                                                                          Θεσσαλονίκη   19 Φεβρουαρίου 2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 729

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ    

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διευκρινιστικής με  Αριθ. Πρωτ. : 20344 – 17-02-2021 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις παραδόσεις πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς

καταναλωτές»

 

 

Μετά τον υπερβάλλοντα  ζήλο των υπαλλήλων της Υπηρεσίας σας  ( οι μοναδικοί στην χώρα μας) να καταλογίζουν πρόστιμα στα μέλη μας ,  όταν υπάρχει πραγματική και αντικειμενική δυσκολία στην μέτρηση των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης κατά τον ανεφοδιασμό τους. Η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ζήτησε και έλαβε την σχετική αυτονόητη απάντηση με τη διευκρινιστική με αρ .πρωτ. 20344 – 17-02-2021 την οποία σας επισυνάπτουμε και την οποία δεν είχατε μέχρι σήμερα το πρωί  υπόψη σας.  Σας υπενθυμίζουμε ότι, η ΕΝ.ΒΕ.Θ  συνεχίζει να παραμένει  αρωγός στις προσπάθειες οποιασδήποτε Υπηρεσίας να περιορίσει ( αν όχι να πατάξει ) την πραγματική παραβατικότητα από όπου και αν προέρχεται στην διακίνηση καυσίμων και  σας προτρέπουμε εκ νέου και η δική σας Υπηρεσία να προσανατολιστεί εκεί που πραγματικά υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΟ πρόβλημα.

 

Υπενθυμίζουμε ότι σας στείλαμε επιστολή με αρ.πρωτ.679-21/11/2019 με το σχετικό ερώτημα για την αδυναμία μέτρησης της δεξαμενής και πήραμε την παρακάτω απάντησή σας στις 16/12/2019  με Αρ. Πρωτ. : 737388(17471)

 

                                       

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων