Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή ΕΝ.ΒΕ.Θ  προς απάντηση σχετικά με το δελτίο τήρησης διαδρομής του βυτίου. 27/9/2019 

Επιστολή ΕΝ.ΒΕ.Θ  προς απάντηση σχετικά με το δελτίο τήρησης διαδρομής του βυτίου. 27/9/2019 

Διαφήμιση

ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

E-mail evethax@otenet.gr

www.enveth.gr

                                                         Θεσσαλονίκη   27 Σεπτεμβρίου  2019

ΑΡ.: ΠΡΩΤ. 666

ΠΡΟΣ:  ΑΝ. ΠΡΟ΄Ι΄ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  κα. ΓΚΑΓΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) ΠΡΟΕΔΡΟ κο. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΘΕΜΑ: Αίτημα της ΕΝ.ΒΕ.Θ  προς απάντηση σχετικά με το δελτίο τήρησης διαδρομής του βυτίου.

 

 

Κα. Γκαγκάνα ,

 

Επειδή έχει δημιουργηθεί ξαφνικά  μια αναστάτωση στα μέλη μας  του νομού Θεσσαλονίκης,   από την ερμηνεία που έδωσε η  Υπηρεσία σας , ως  προς το θέμα του δελτίου τήρησης διαδρομής, παρακαλούμε πολύ να μας απαντήσετε  ΑΜΕΣΑ και ΡΗΤΑ  εάν, το συγκεκριμένο δελτίο διαδρομής  κατά την δική σας ερμηνεία , έχει εφαρμογή και στα βυτία διανομής πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης των πρατηρίων  και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης  είτε με  έδρα είτε χωρίς.  

 

 

 

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων