Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή προς εγκαταστάτες άμεση ενημέρωση στους πελάτες πρατηριούχους για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν 7/12/2018

Επιστολή προς εγκαταστάτες άμεση ενημέρωση στους πελάτες πρατηριούχους για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν 7/12/2018

Διαφήμιση

 

ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

E-mail evethax@otenet.gr

www.enveth.gr

                                                                    Θεσσαλονίκη   7 Δεκεμβρίου 2018     

ΠΡΟΣ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

              ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΩΝ   ΦΗΜ

 

 

            Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους πελάτες σας πρατηριούχους για τις νέες αλλαγές διασύνδεσης φορολογικών μηχανισμών διότι  το θέμα επείγει.

 

Επίσης σας ζητούμε για τις όποιες νομοθετικές αλλαγές γίνονται να φροντίζετε να ενημερώνετε τους πελάτες σας έγκαιρα. Καλό θα είναι να ενημερώνετε και την ΕΝ.ΒΕ.Θ για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν αλλά και τις πιθανές προτάσεις σας. Είμαστε στη διάθεσή σας . 

 

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων