Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή προς εγκαταστάτες για μη αποστολή δεδομένων 27/6/2019

Επιστολή προς εγκαταστάτες για μη αποστολή δεδομένων 27/6/2019

Διαφήμιση

ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

E-mail evethax@otenet.gr

www.enveth.gr

                                                                     Θεσσαλονίκη   27 Ιουνίου  2019

ΠΡΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ και ΦΗΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΕΔΡΟ Π.Ο.Π.Ε.Κ. κο. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΘΕΜΑ: Μη αποστολή δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.

 

 

 

 

Κύριοι, μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι  Φορολογικές  Υπηρεσίες , έχει εμφανιστεί το φαινόμενο της μη αποστολής των δεδομένων των Φ.Η.Μ πρατηρίων υγραερίου. Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα  τους πελάτες σας σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει.  Κατά την άποψή μας η εταιρία που συνδέει τον φορολογικό μηχανισμό είναι και υπεύθυνη να μεριμνήσει και για την αποστολή των δεδομένων.

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων