Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή σε διαφόρους παραλήπτες για χρόνια θέματα προς Υπουργείο Οικονομικών 1/10/2019

Επιστολή σε διαφόρους παραλήπτες για χρόνια θέματα προς Υπουργείο Οικονομικών 1/10/2019

Διαφήμιση

 

 

ΔΑΝΑΪΔΩΝ 7- ΤΗΛ.2310526411 FAX 2310525926 T.K.546 26  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

E-mail evethax@otenet.gr

www.enveth.gr

                                                                                     Θεσσαλονίκη   1 Οκτωβρίου  2019

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:667

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  κο. ΣΤΑΊ΄ΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ                                                                                                  ΠΡΟΣ: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ    κο. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ                                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε. κο. ΠΙΤΣΙΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟ                                                                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε.   κο. ΠΥΡΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ      ΠΡΟΕΔΡΟ  Π.Ο.Π.Ε.Κ. κο. ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ                                                         

 

                Επικαιροποιούμε τα χρονίζοντα θέματα , στα οποία πρέπει να δοθούν από την Υπηρεσία σας  λύσεις και απαντήσεις.

                Πρέπει να δοθεί οριστική γραπτή  απάντηση για τα αποθέματα του πετρελαίου θέρμανσης, τα οποία  πρέπει να δηλώνονται από τον πρατηριούχο και τον μεταπωλητή που έχει έδρα σύμφωνα με αυτά που είναι καταγεγραμμένα στο σύστημα εισροών εκροών. Προφορικές και αναιτιολόγητες  ερμηνείες περί αντλησίμων και μη, αποθεμάτων πρέπει οριστικά να σταματήσουν. Όλα τα καύσιμα εκ του νόμου είναι αντλήσιμα και εμπορεύσιμα, είναι τιμολογημένα και καμία άλλη Υπηρεσία  δεν τα διαχωρίζει. Σε κάθε δε, περίπτωση να λάβετε την ευθύνη της ερμηνείας σας  και να μας απαντήσετε γραπτώς και όχι να υπεκφεύγετε. 

                Οι ποσότητες του πετρελαίου θέρμανσης  κατά απαίτηση της νομοθεσίας που διακινούνται μέσω του συστήματος Ήφαιστος είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή εκ προοιμίου γεννούν λάθη λόγω ασυμφωνίας με τις φυσικές θερμοκρασίες. Συνεπώς τα λογιστικά αποθέματα που εμφανίζονται στην καρτέλα του Ηφαίστου αποκλίνουν κάθε χρόνο  με αριθμητική πρόοδο  και  για αυτό τον λόγο τα δηλούμενα κάθε χρόνο πραγματικά αποθέματα πρέπει να επικαιροποιούνται στην καρτέλα του εμπόρου στο σύστημα και να αποτελεί η νέα δήλωση  την απαρχή νέας καρτέλας.

                Επειδή η λειτουργία του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι πλέον ελεγκτικά  ξεπερασμένη δεδομένου ότι, μέσω του συστήματος εισροών εκροών γίνετε κλειστή αποθήκη λαμβανομένης  υπόψη και της φυσικής θερμοκρασίας , πρέπει επιτέλους να λειτουργεί ως σύστημα υποστήριξης του επιδόματος θέρμανσης για όσο καιρό θα ισχύει αυτό. Η  δεδομένη  θέση μας είναι φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης για όλους,  οικιακούς καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ποια δικαιοσύνη έχει για το αγαθό της θέρμανσης να υπερφορολογείται ο χρήστης του πετρελαίου έναντι των χρηστών άλλων θερμαντικών πηγών ενέργειας;   Διορθώστε την πασιφανέστατη αυτή αδικία.   

                Η αποστολή στην Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ΦΗΜ των πωλήσεων καυσίμων  μας δημιούργησε πολλά και σε μερικές περιπτώσεις σοβαρά προβλήματα. Αυτά προήλθαν από το γεγονός ότι, οι εγκαταστάτες από  τους οποίους είμαστε άρρηκτα εξαρτώμενοι δεν ανταποκρίθηκαν στο χρονοδιάγραμμα που είχαν στην διάθεση τους που βέβαια ήταν μικρό. Σας ενημερώσαμε ότι, οι μεγάλες εταιρίες που υποστηρίζουν τα περισσότερα πρατήρια δεν ήταν προετοιμασμένες. Επί του προκειμένου μάλιστα σας αποστείλαμε επιστολές της εταιρίας  UNISOFT  η οποία ενημέρωσε τους πελάτες της ότι ήταν έτοιμη τον Απρίλιο του 2019, δηλαδή 4 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας.  Επίσης καλούμαστε εμείς να ελέγχουμε αυτά για τα οποία είναι άλλοι υπεύθυνοι. Σημαντική ευθύνη έχει και η ΑΑΔΕ που δεν είχε έτοιμο έγκαιρα ( ούτε και τώρα έχει ) ένα εύκολο σύστημα διασταύρωσης των καταχωρημένων, των απεσταλμένων και των παραληφθέντων στοιχείων. Συνεχίζουμε να έχουμε την άποψη ότι, ο κλάδος έγινε πειραματόζωο για τις  γενικότερες μελλοντικές αλλαγές.

                Υποστηρίζουμε ότι οι αποδείξεις εσόδου πρέπει να παραδίδονται μαζί με τα παραστατικά χονδρικής πώλησης στον πελάτη. Ο ελεγκτής θα πρέπει να αναζητεί την απόδειξη εσόδου μαζί με το παραστατικό για να το θεωρήσει έγκυρο. Η απόδειξη εσόδου είναι πρακτικά αδύνατον να φυλαχθεί στο πρατήριο, όπως επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη πώληση. Ουσιαστικά δηλαδή απλά θα έπρεπε να απαγορευτεί η επανέκδοση του δελτίου εσόδου ή όταν γίνετε αυτό να αναφέρει η εκτύπωση ‘’ακριβές αντίγραφο’’ Αυτό που γίνετε τώρα είναι λάθος.

                Κατά την δική μας εκτίμηση στο ημερήσιο ισοζύγιο πρέπει να τυπώνονται και οι αξίες των πωληθέντων καυσίμων για να γίνετε εύκολα η διασταύρωση των σταλθέντων στοιχείων, όπως επίσης να τυπώνονται και οι πωλήσεις του υγραερίου στο ισοζύγιο για τους πρατηριούχους που το έχουν στην κονσόλα του συστήματος εισροών εκροών. Το σύστημα εισροών εκροών είναι σημαντικός παράγοντας ελέγχου και πρέπει να αναβαθμιστεί. Να γίνει ενιαίο λογισμικό και απαραβίαστο. Η Πολιτεία φέρει τεράστια ευθύνη για την ολιγωρία της που όμως στο τέλος την πληρώνει ο συνετός πρατηριούχος.

Πέραν της προκαλούμενης έκπληξης που προκαλεί το γεγονός ότι, η Πολιτεία δεν πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη ταυτόχρονα με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς προκαλεί  και ερωτηματικά.  Επίσης δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς  με πολιτική προστίμων για τυπογραφικά λάθη διότι οι ελεγκτές αρκούνται στη επιβολή προστίμων για να φαίνεται ότι κάνουν το καθήκον τους.

                Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι ερμηνείες των νόμων από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες και ιδιαίτερα του νομού Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μας πληροφόρησε η Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι, έλαβε εντολή από την ΑΑΔΕ να ελέγχει την ύπαρξη του δελτίου δρομολογίου στα βυτία διανομής πετρελαίου κίνησης των πρατηρίων αναφερόμενη στο άρθρο 97 των κανόνων  ΔΙΕΠΠΥ 2017, διευκρινίζοντας  μάλιστα ότι, αυτό ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης!!!  Θυμίζουμε  ότι , η ύπαρξη του  δελτίου διαδρομής χρονολογείται από το 2013 και αναφερόταν στα βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων Δ.Χ και Ι.Χ με εντολείς  τις εταιρίες  εμπορίας. Σας επισυνάπτουμε την επιστολή της ΕΝΒΕΘ προς τις αρμόδιες  Υπηρεσίες.

                Ερμηνεία επίσης μοναδική στη χώρα είχε  η ίδια Υπηρεσία για την επιβολή προστίμου για μη κανονικό καύσιμο στο πρατήριο όταν και το δείγμα της εταιρίας ήταν ίδιο μη κανονικό με το προϊόν των δεξαμενών.  Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο καύσιμο αμόλυβδη  V ROWER 97 οκτανίων εταιρίας CORAL που περιείχε κινηζαρίνη.  Όλες οι άλλες Περιφέρειες της χώρας επέβαλλαν πρόστιμο αυτονόητα και δίκαια μόνο στην εταιρία,  η προαναφερθείσα Υπηρεσία πρωτοτυπώντας επέβαλλε και στον πρατηριούχο εκτιμώντας προφανώς ότι, ο τελευταίος είχε την δυνατότητα ελέγχου. Επισυνάπτουμε σχετική αλληλογραφία.

Επανερχόμαστε στο αίτημα μας για να δοθεί η δυνατότητα της χρήσης 2 Η/Υ στους πρατηριούχους  προκειμένου να υποστηρίζουν το σύστημα εισροών εκροών. Το αίτημα μας αυτό έχει την εξής λογική. Όλη η λειτουργία του πρατηρίου στηρίζεται σε έναν Η/Υ , ο οποίος ως μηχάνημα κάποια στιγμή θα παρουσιάσει βλάβη από διάφορες αιτίες και αυτόματα θα προκαλέσει  κλείσιμο του πρατηρίου. Στην περίπτωση των 2 Η/Υ το πρατήριο θα έχει την δυνατότητα οι μισές αντλίες να είναι συνδεδεμένες σε άλλον Η/Υ και πιθανόν και σε άλλον ΦΗΜ. Είναι γνωστό ότι , η μηχανολογική υποστήριξη είναι χρονοβόρα και ιδιαίτερα για τα πρατήρια της επαρχίας.

                 Επισημαίνουμε ότι , επιτέλους πρέπει να αρχίσει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας προκειμένου και οι επαγγελματίες να μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι ελεγκτικές Υπηρεσίες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

  

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων