Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μελέτη ΙΟΒΕ: Στα 3,2 δισ. ευρώ τα έσοδα για το κράτος από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών

Μελέτη ΙΟΒΕ: Στα 3,2 δισ. ευρώ τα έσοδα για το κράτος από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών

Διαφήμιση

Έσοδα 3,2 δις. ευρώ δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό το 2020 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ανήλθαν σε 3,2 δισ. έναντι 3,74 δισ. το 2019 καταγράφοντας πτώση 14,4% ενώ η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου περιορίστηκε σημαντικά στα 8,3 δισ. έναντι 11,8 δισ. το 2019, καταγράφοντας μείωση 30,0%. Παράλληλα, ο όγκος πωλήσεων υποχώρησε το 2020 κατά 13,5% (σε 11.674 χιλ. μετρικούς τόνους από 13.503 χιλ. μετρικούς τόνους το 2019) εξαιτίας του δραστικού περιορισμού της ζήτησης που προκλήθηκε από την υγειονομική κρίση. 

Ο κλάδος κατέγραψε ζημιές 33,7 εκατ. το 2020 έναντι κερδών ύψους 56,1 εκατ. το 2019 και το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε από τη σημαντική υποχώρηση στα μικτά κέρδη (-27,5%) σε συνδυασμό με την περιορισμένη μείωση των συνολικών δαπανών (-4%).

Σημαντική ήταν και η πτώση των κεφαλαίων που κατευθύνθηκαν προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 44,6 εκατ. το 2020 μειωμένα κατά 15,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (52,5 εκατ.)

Ο αριθμός πρατηρίων μειώθηκε κατά 11,5%

Η μείωση στην αξία των πωλήσεων το 2020 οφείλεται στον μικρότερο όγκο πωλήσεων, αλλά κυρίως στη χαμηλότερη μέση τιμή πώλησης των προϊόντων ενώ αισθητή πτώση κατέγραψαν και οι επενδύσεις του κλάδου οι οποίες μειώθηκαν κατά 14,2%, σε 74,0 εκατ. το 2020 από 86,2 εκατ. το 2019. Ο αριθμός των πρατηρίων μειώθηκε το 2020 κατά 11,5% και διαμορφώθηκε σε 4.935 από 5.579 το προηγούμενο έτος. Συγχρόνως, υποχώρησαν οι μέσες πωλήσεις καυσίμων ανά πρατήριο (σε χιλ. μετρικούς τόνους) κατά 9,6% ενώ ο αριθμός του προσωπικού στις εξεταζόμενες εταιρίες του κλάδου ανήλθε το 2020 σε 1.821 άτομα, μειωμένος κατά 2,1% έναντι του προηγούμενου έτους.

Όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση του ΙΟΒΕ, «η συνεισφορά αυτή, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υλοποιείται με την παραγωγή «πλούτου» (έσοδα για το κράτος από φόρους και εισφορές των επιχειρήσεων του κλάδου), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και με τη συμβολή και επίδραση στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου συνολικά, προσδιορίζει με σαφήνεια το μέγεθος της συνεισφοράς αυτής».

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΙΟΒΕ: 

Η μελέτη επιχειρεί να αποτιμήσει την τάση που επικρατεί στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών το 2020 με βάση τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών του ΣΕΕΠΕ.

Εκτός από τα βασικά στοιχεία, παρουσιάζονται και οι δείκτες αποδοτικότητας τόσο στο σύνολο του κλάδου όσο και ατομικά για κάθε επιχείρηση του δείγματος.

Επιπλέον παρουσιάζονται απολογιστικά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη και οι δείκτες αποδοτικότητας του κλάδου για την περίοδο 2010-2020.

Βρείτε εδώ την σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ. 

ENERGYPRESSS.GR

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων