Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαφήμιση

Στις 10/10/2021 και 11/10/2021 πραγματοποιήθηκαν  οι εκλογές της ΕΝ.ΒΕ.Θ για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου , Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Π.Ο.Π.Ε.Κ.

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων