Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – Νόμος 4903/2022-ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022-Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – Νόμος 4903/2022-ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022-Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Διαφήμιση

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 50                                                                                                                                                                                  Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

ΝOMOΣ 4903-2022 αρθρο 50 σχετικά με το πλαφόν

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων