Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τι βλάπτει τους κινητήρες πετρελαίου;

Τι βλάπτει τους κινητήρες πετρελαίου;

Διαφήμιση

8/6/2021

Τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου πρόλαβαν και έζησαν μεγάλες δόξες και στη χώρα μας, ωστόσο τώρα (όπως σε όλη την Ευρώπη) οι πωλήσεις τους έχουν μειωθεί. Γεγονός που οφείλεται στην κατάργηση πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων και στη ραγδαία αύξηση των υβριδικών και ηλεκτρικών.

Αυτή ακριβώς η απαίτηση για μικρομετρική ακρίβεια στη φάση του ψεκασμού και της πλήρωσης του κυλίνδρου, είναι που αποτελεί το δυσκολότερο «αντίπαλο» για ένα μηχανικό σύνολο πετρελαίου, μαζί και με την ίδια την σύσταση του καυσίμου. Το πετρέλαιο κίνησης (όπως και η βενζίνη) είναι παράγωγα του αργού πετρελαίου, το οποίο διυλίζεται και μας δίνει μια σειρά από διαφορετικά συστατικά, όπως πίσσα και λιπαντικά. Το πώς προκύπτει κάθε ένα, απορρέει από το διαχωρισμό των υδρογονανθράκων.

Το ντίζελ έχει πυκνότερη σύσταση από τη βενζίνη, που θα σήμαινε λογικά, ότι ένας πετρελαιοκινητήρας θα χρειαζόταν μπεκ μεγαλύτερων οπών για την αποτελεσματικότερη διασπορά του καυσίμου στο θάλαμο. Ωστόσο, οι υψηλές πιέσεις στο κύκλωμα τροφοδοσίας και ο υψηλότερος λόγος συμπίεσης, υπάρχουν για να δημιουργούν τις συνθήκες ακριβέστερου ψεκασμού και δημιουργίας ομοιογενούς νέφους καυσίμου μέσα στον κύλινδρο.

Για να επιτευχθούν, τα μπεκ έχουν οπές πολύ μικρής διαμέτρου προς όφελος της ολιστικής ακρίβειας στην καύση. Όμως, απειλούνται από τον ύπουλο εχθρό των επικαθίσεων, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα στις βαλβίδες και στη δυνατότητα σφράγισης του θαλάμου. Οι επικαθίσεις στις οπές διαταράσσουν την ομοιογένεια στην δημιουργία του νέφους και ταυτόχρονα η βέλτιστη διασπορά του καυσίμου στον κύλινδρο ελαττώνεται, με τις αντίστοιχες «παρενέργειες» στον κινητήρα.

Η πρώτη είναι η μικρή απώλεια στην ισχύ, αφού όσο τα μπεκ βουλώνουν, τόσο το μοτέρ «πέφτει». Ταυτόχρονα αυξάνεται και η κατανάλωση γιατί απαιτείται περισσότερο καύσιμο από τις κανονικές συνθήκες για να πληρωθεί ο κύλινδρος. Για να αποφευχθούν όσο το δυνατό τέτοιες καταστάσεις, βασικό προαπαιτούμενο (όπως άλλωστε ισχύει για κάθε αυτοκίνητο) είναι η τήρηση των διαστημάτων service. Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει το τρόπος οδήγησης και φυσικά το καύσιμο. Τα κατάλληλα καύσιμα είναι ελεγμένα και διαθέτουν ειδικά πρόσθετα/καθαριστικά, προς αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επικαθίσεων. Νοθευμένο ή κακής ποιότητας πετρέλαιο κάνει ζημιά στα μπεκ και φυσικά ο κινητήρας θα αρχίσει να ρετάρει και θα πάθει μεγάλη και δαπανηρή ζημιά.

Home

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων