Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΦΕΚ 4916/2022 ΑΡΘΡΟ 81 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους-ΑΡΘΡΟ 82 Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης

ΦΕΚ 4916/2022 ΑΡΘΡΟ 81 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους-ΑΡΘΡΟ 82 Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης

Διαφήμιση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων