Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ

Διαφήμιση

Το Διοικητικο Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανέλαβε  πριν λίγες  ήμερες την πρωτοβουλία για  διοργάνωση  εράνου ως τρόπο  συγκέντρωσης χρημάτων με τη βοήθεια των  μελών  της  ΕΝ.ΒΕ.Θ.  για τις   ανάγκες και τις δυσκολίες  που προέκυψαν στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό  Φιλύρου . Ευχαριστούμε τους συναδέρφους που συμμετείχαν σε αυτή την κίνηση επίσης και αυτούς που από μονοί τους προσέφεραν  ο καθένας ότι μπορούσε.

Σας επισυναπτουμε την ευχαριστήρια επιστολή που μας έστειλε το Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου  και τις αποδείξεις που μας έκοψαν για την κατάθεση.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ.

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων