Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
7.500 Ευρώ πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων

7.500 Ευρώ πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εισηγήθηκε στη διοίκηση της περιφέρειας κι αυτή αποδέχθηκε την εισήγηση επιβάλλοντας χρηματικό πρόστιμο σε πρατήριο υγρών καυσίμων του Νομού.
Το χρηματικό πρόστιμο των 7.500 ευρώ, αφορά παραβάσεις κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Όλα ξεκίνησαν στις 23 Ιανουαρίου όταν η υπηρεσία έκανε έλεγχο στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Στη συνέχεια ο ελεγχόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του. Δεν ανταποκρίθηκε.

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που διαπίστωσε επέβαλε για τρεις από αυτές πρόστιμο 7.500 ευρώ. Αν το πρόστιμο πληρωθεί στις προσεχείς τριάντα ημέρες, πληρώνεται το μισό ποσό. Ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο διοικητικό πρωτοδικείο, με την προϋπόθεση να πληρώσει το 20% του προστίμου και 2η προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε το πρόστιμο είναι οι ακόλουθοι:
Κατά παράβαση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αρθ.115 παρ.2.3 διαθέτων πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή υποχρεούτο να αναρτά τιμή λιανικής πώλησης και μάλιστα σε διαφορετική πινακίδα ,τα δε αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

Δεν υπήρχε καθόλου τιμή, ή τιμές συναρτήσει παραδιδόμενης ποσότητας.
Κατά παράβαση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αρθ.126 παρ.1η, στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που συνοδεύονται με τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης έπρεπε να αναγράφεται ευκρινώς μεταξύ των άλλων και το ύψος(σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος η του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.
Κατά παράβαση των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ αρθ.127 παρ.7 στο μηχανολογικό τμήμα του βυτιοφόρο του ΝΑΝ-5879 για διανομή πετρελαίου για θέρμανση έπρεπε ο αεροδιαχωριστής να έχει ανοικτή την δίοδο του αέρα και τίποτε άλλο.

proininews.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων