Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ABS βυτιοφόρων οχημάτων πρατηρίων καυσίμων

ABS βυτιοφόρων οχημάτων πρατηρίων καυσίμων

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-Κρήτη
Τηλ.2810220885 Fax. 2810220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 21/01/2011
Αρ. Πρωτ. 218

Προς τον Διευθυντή Τεχνολογίας Οχημάτων Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κο Παναγ. Λυμπερόπουλο

ΘΕΜΑ: ABS βυτιοφόρων οχημάτων πρατηρίων καυσίμων

Αξιότιμε κ. Διευθυντή,

Με την παρούσα, σας εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, για το γεγονός ότι πληροφορηθήκαμε δια μέσου άλλης πηγής και όχι διαμέσου της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων, ως όφειλε, για το με αρ. πρωτ. 64118/4765/10 13.1.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η παράταση εγκατάστασης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS), σε βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων που φέρουν αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης μέχρι 31-12-2013.

Παρότι είχαμε ζητήσει αντίστοιχα παράταση ως προς την υποχρέωση αυτή των πρατηριούχων με το με αρ. πρωτ. 132/25.09/2010 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας και με δικό σας αρ. πρωτ. 46725/3493/28.9.2010, δυστυχώς, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, διαπιστώνουμε ότι ούτε στο σχετικό επείγον αίτημά μας απαντήσατε, το οποίο είχαμε αποστείλει από τον Σεπτέμβριο του 2010, παρά και τις τηλεφωνικές οχλήσεις μας, ούτε και μας ενημερώσατε σχετικά, ως οφείλατε για ένα θέμα που μας αφορά και μας απασχολεί.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων