Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άδεια εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων στην Αιγαίον Όιλ

Άδεια εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων στην Αιγαίον Όιλ

Διαφήμιση

Το ΥΠΕΝ αποφάσισε τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1, στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ.

Η άδεια θα έχει διάρκεια πέντε ετών, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων