Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών εξασφάλισε η ΣΕΚΑ Α.Ε.

Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών εξασφάλισε η ΣΕΚΑ Α.Ε.

Διαφήμιση

Το ΥΠΕΝ αποφάσισε σήμερα τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΚΑ Α.Ε.».

Η άδεια έχει ισχύ πέντε ετών και αφορά τη χρήση αποθηκευτικών χώρων 33.600 κ.μ. στο Νομό Ηρακλείου, καθώς και πέντε πλωτά μέσα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων