Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου εξασφάλισε η Ελινόιλ

Άδεια προμήθειας φυσικού αερίου εξασφάλισε η Ελινόιλ

Διαφήμιση

Απόφαση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην Ελινόιλ έλαβε σήμερα η ΡΑΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η άδεια έχει εικοσαετή διάρκεια.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων