Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην Revoil

Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην Revoil

Διαφήμιση

 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφασίζει για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στην εταιρεία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», σύμφωνα με τον Πίνακα Στοιχείων Άδειας και τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς Όρους:

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων