Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΑΔΜΗΕ: Διεξαγωγή ημερίδας της συνεργασίας MARI στις 4 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες

ΑΔΜΗΕ: Διεξαγωγή ημερίδας της συνεργασίας MARI στις 4 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες

Διαφήμιση
Στην ημερίδα θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να ενημερωθούν για το MARI, καθώς και για τις δυνατότητες της υπό ανάπτυξη σχετικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας.
 
Η συνεργασία MARI (Manually Activated Reserves Initiative) είναι μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων Διαχειριστών με σκοπό την υλοποίηση των προβλέψεων του Κώδικα Εξισορρόπησης Ηλεκτρισμού (Electricity Balancing) σχετικά με τη χρήση των διασυνδέσεων για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης.
 
Στην ημερίδα θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να ενημερωθούν για το MARI, καθώς και για τις δυνατότητες της υπό ανάπτυξη σχετικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 στα γραφεία του ENTSO-E στις Βρυξέλλες.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων