Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αυξάνονται οι επενδύσεις στον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου

Αυξάνονται οι επενδύσεις στον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου

Διαφήμιση

Οι επενδύσεις στον αιγυπτιακό κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να αυξάνονται, όπως δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου T. El Molla.

Σύμφωνα με τις υπουργικές δηλώσεις, οι διεθνείς πετρελαϊκοί όμιλοι έχουν επενδύσει κεφάλαια συνολικού ύψους πλησίον των 10 δισ. δολ. στην μέχρι τώρα διάρκεια του 2017. Το ύψος των ξένων επενδύσεων σε έρευνα και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο κατά το οικονομικό έτος 2016/17 ανήλθε σε 8,1 δισ. δολ., έναντι 6,6 δισ. δολ. το έτος 2015-16.

Το ύψος των οφειλών του αιγυπτιακού κράτους προς τους διεθνείς πετρελαϊκούς ομίλους βρίσκεται στο επίπεδο των 2,3 δισ. δολ., που είναι το χαμηλότερο από το έτος 2013. 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων