Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αύξηση του περιθωρίου κέρδους του πλαφόν στα καύσιμα κατά 2 λεπτά μετά από αίτημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ. ΦΕΚ 5203/7-10-2022

Αύξηση του περιθωρίου κέρδους του πλαφόν στα καύσιμα κατά 2 λεπτά μετά από αίτημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ. ΦΕΚ 5203/7-10-2022

Διαφήμιση

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ  σελίδα 4

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ 5203/7-10-2022

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων