Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αυτές είναι οι αλλαγές σε συντάξεις και φορολογία- Όλο το νομοσχέδιο

Αυτές είναι οι αλλαγές σε συντάξεις και φορολογία- Όλο το νομοσχέδιο

Διαφήμιση

Τα νομοσχέδια που αφορούν το ασφαλιστικό και το φορολογικό, κατέθεσε πριν λίγη ώρα η κυβέρνηση στη Βουλή.

Σημειώνεται πως η κατάθεση του ασφαλιστικού και του φορολογικού έγινε με  την διαπραγμάτευση με τους δανειστές για το κλείσιμο της αξιολόγησης να είναι σε εξέλιξη και να μην έχει επέλθει συμφωνία σε όλα τα θέματα για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η Αθήνα.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει σαρωτικές αλλαγές για τις νέες συντάξεις που θα υπολογίζονται πλέον με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Οι νέες συντάξεις θα είναι αυξημένες για όσους έχουν λίγα έτη ασφάλισης (μέχρι και 25) και εισόδημα μέχρι τα 1.000 ευρώ το μήνα. Αντίθετα θα είναι ψαλιδισμένες έως και 30% (μεσοσταθμικά 15%-20%) για τους ασφαλισμένους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και μέσο συντάξιμο μισθό πάνω από 1.500 ευρώ.

Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014. Για όσους αποχωρήσουν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το μέσο μηνιαίο μισθό που προκύπτει από το 2002 (ολοκλήρωση μηχανογράφησης ΙΚΑ) και μετά. Ετησίως, η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος, προκειμένου να περιληφθεί το σύνολο του ασφαλιστικού βίου.

Από την ψήφιση του νόμου και μετά, το συνολικό ποσοστό εισφοράς του κλάδου σύνταξης για τον μισθωτό και τον εργοδότη προς το νέο φορέα ( ΕΦΚΑ ) ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζόμενων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεων τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το ίδιο θα ισχύσει και για τους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι θα δουν τις εισφορές τους να αυξάνονται.

Στο 20% του καθαρού εισοδήματος θα αντιστοιχεί και το ποσοστό εισφοράς των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων.

Το άρθρο 101 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αναφέρεται στις εκπτώσεις των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% για την τριετία 2017-2019 που προβλέπονται για τους επιστήμονες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 που δημοσιεύεται ολόκληρο στο τέλος του κειμένου μαζί με τους σχετικούς πίνακες, για το διάστημα από την 1.1.2017 έως και την 31.12.2020, για τους ελεύθερους επαγγελματίες του ΕΤΑΑ προβλέπεται έκπτωση της τάξης του 50% που θα ξεκινά από εισοδήματα έως 13.000 ευρώ (έναντι 10.000 ευρώ της αρχικής διάταξης) και θα μειώνεται κατά 1% ανά 1.000 ευρώ, ώστε να μηδενιστεί για εισοδήματα άνω των 58.000 ευρώ. Δηλαδή σε εισόδημα 20.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 42%, για τα 30.000 ευρώ στο 32%, έως ότου πέσει στο 5% για τα των 58.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα εισοδήματα δεν προβλέπεται έκπτωση.

Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι οι εκπτώσεις θα ισχύουν και για στους κάτω της 5ετίας αυτοαπασχολούμενους που υπάγονται σε ευνοϊκό καθεστώς ( 14% για τρία χρόνια και 17% για τα υπόλοιπα δύο αντί 20%). Προϋπόθεση, το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη δραστηριότητα τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος να είναι άνω των 5616 ευρώ . Ειδικά γι΄αυτήν την κατηγορία η προσαρμογή ύψους 50% εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το φορολογητέο εισόδημα ανέρχεται μεταξύ 5616 και 10.000 ευρώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων