Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αυξημένος κατά 16% ο τζίρος της Ελινόιλ στο α΄ εξάμηνο

Αυξημένος κατά 16% ο τζίρος της Ελινόιλ στο α΄ εξάμηνο

Διαφήμιση

Αυξημένο τζίρο κατά 16% στα 592 εκατ. ευρώ σημείωσε η Ελινόιλ κατά το α’ εξάμηνο του έτους, ενώ η εταιρεία ποντάρει στο εξής στην ανάπτυξη του δικτύου και των προϊόντων της προκειμένου να αναπτυχθεί.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €592,4 έναντι €510,7 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015, καταγράφοντας αύξηση 16%. Το α’ εξάμηνο του 2016, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €20 εκατ. έναντι €19,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €5,1 έναντι 5,6 εκατ. έναντι το αντίστοιχο διάστημα του 2015, παρουσιάζοντας μείωση 7%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν σε κέρδη €1,9 έναντι €2,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015 ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,3 έναντι 1,5 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το α’ εξάμηνο του 2016 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €4,6 έναντι €5,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,2 έναντι €1,7 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε κέρδη €0,7 έναντι €1,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Η εσωτερική αγορά καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2016 κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 η οποία οφείλεται κυρίως στις μειωμένες καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης και δευτερευόντως στην μειωμένη ζήτηση σε βενζίνες, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τις πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ. Σε επίπεδο Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2016 οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική διατηρεί τη καλή πορεία που ξεκίνησε το 2014, με σταθερή ροή νέων έργων και θετικό οικονομικό αποτελέσματα, η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο πολύ υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της ενώ και η ελίν Σταθμοί διατηρεί θετικό πρόσημο παρά την πτώση πωλήσεων που παρατηρείται στην αγορά των πρατηρίων. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Βιοκαύσιμα επίσης συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Όπως αναφέρει η Ελινόιλ στην ανακοίνωσή της, στο β’ εξάμηνο του 2016 η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης. Το δ’ τρίμηνο του 2015 οι πωλήσεις θέρμανσης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση κάτι που δεν αναμένεται να επαναληφθεί το δ’ τρίμηνο του 2016 λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης ρευστότητας των περισσότερων νοικοκυριών αλλά και της επιβάρυνσης στην τιμή διάθεσης λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η ΕΛΙΝΟΙΛ εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να μην εξαρτά της πορεία της από ένα προϊόν με τόσο μεγάλη διακύμανση στην κατανάλωση όπως το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο β’ εξάμηνο του 2016 η εταιρία θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, στην εδραίωση των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal (unleaded Crystal και diesel Crystal) επεκτείνοντας την τοποθέτηση τους σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πρατηρίων ελίν και στον εντοπισμό και αξιοποίηση νέων ευκαιριών στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά. Παράλληλα η ΕΛΙΝΟΙΛ θα συνεχίσει την εφαρμογή της προσεκτικής πιστωτικής πολιτικής μέσω της οποίας κατάφερε να μειώσει τη δανειακή της εξάρτηση και να βελτιώσει τη ρευστότητά της, θωρακίζοντας κεφαλαιακά την λειτουργία της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων