Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αύξηση της τιμής CO2 από φέτος με ορίζοντα τα 35 ευρώ/τόνο το 2030 προβλέπει το BusinessEurope

Αύξηση της τιμής CO2 από φέτος με ορίζοντα τα 35 ευρώ/τόνο το 2030 προβλέπει το BusinessEurope

Διαφήμιση

Οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων αναμένεται να αυξηθούν στην Ε.Ε. στα επίπεδα των 33-35 ευρώ/τόνο ως το 2030 μέσω της εφαρμογής των νέων μέτρων που συζητώνται στις Βρυξέλλες, όπως εκτιμά η FTI Compass σε μελέτη που πραγματοποίησε για το σύνδεσμο BusinessEurope.

Σημειώνεται ότι βάσει των προτάσεων της Κομισιόν, πρόκειται να συσταθεί ένα αποθεματικό όπου θα εισρεύσει μεγάλος αριθμός παραπανήσιων δικαιωμάτων, τα οποία σήμερα βρίσκονται στην αγορά και κρατούν χαμηλά τις τιμές. Σήμερα άλλωστε, πραγματοποιούνται τριμερείς συζητήσεις μεταξύ της Κομισιόν, των κρατών-μελών και του Ευρωκοινοβουλίου για τις ακριβείς ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στο ETS.

Όπως αναφέρει η μελέτη, “ο διπλασιασμός του αποθεματικού θα φέρει την ισορροπία στην αγορά ρύπων και θα αυξήσει τις τιμές στα 33-35 ευρώ ως το 2030. Ο διπλασιασμός του ρυθμού εισροής στο αποθεματικό από το 2019 που προτείνει το Ε.Κ. και τα κράτη-μέλη, όπως και ο συμβιβασμός που προτείνει το BusinessEurope, θα οδηγούσε σε υψηλότερες τιμές διακιωμάτων ήδη από το 2017, δίνοντας ώθηση στη στροφή από τον άνθρακα προς το αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή”.

πηγή: energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων