Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άγριος «κόφτης» από την 1η Ιουλίου και στις 100 δόσεις

Άγριος «κόφτης» από την 1η Ιουλίου και στις 100 δόσεις

Διαφήμιση

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εντάξει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του νόμου 4321/2015, προκειμένου να τις εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις κινδυνεύουν από τον επόμενο μήνα να τεθούν εκτός της ρύθμισης αυτής, αν αφήσουν απλήρωτα για πάνω από ένα 15νθήμερο οποιαδήποτε χρέη τους προς την εφορία.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους εφαρμόζοντας σε βάρους τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων.

Από την 1η Ιουλίου λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων που προβλέπει το άρθρο 4 του νόμου 4326/2016.

Όσοι έχουν ενταχθεί στις 100 δόσεις, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, θα τίθενται αυτόματα εκτός ρύθμισης, εφόσον καθυστερήσουν να πληρώσουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο έχει βεβαιωθεί στο όνομά τους από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, καθώς επίσης και οποιαδήποτε νέα οφειλή προς το Δημόσιο θα βεβαιωθεί από δω και στο εξής!

Η μόνη εναλλακτική διέξοδος που έχουν πλέον όσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι να εντά;ξουν τη νέα; οφειλή προς το Δημόσιο, πριν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη έστω και αν εν μέρει, στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (νόμος 4174/2013) η οποία προβλέπει την δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για έκτακτο φόρο.

Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται, όμως οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ προσκομίζοντας ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση».

 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. δεν επιτρέπεται από το υπουργείο Οικονομικών!

Ουσιαστικά από την 1η Ιουλίου όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές στις 100 δόσεις θα πρέπει για να μην χάσουν τη ρύθμιση:

– Είτε να εξοφλούν εγκαίρως, πριν λήξουν, όλες τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο.

– Είτε να ρυθμίζουν τις οφειλές αυτές με την «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ πριν τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των νέων οφειλών.

– Είτε να εξοφλούν εφάπαξ τα ποσά των νέων οφειλών το αργότερο σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα!

ΠΗΓΗ: enikonomia

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων