Αλλαγές στις ποινές που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για σοβαρές παραβάσεις προωθεί το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

 

Οι νέες αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών – Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών».

Αφαίρεση διπλώματος

Ειδικότερα, με βάση τις νέες ρυθμίσεις οι οδηγοί που θα προβούν σε σοβαρές τροχαίες παραβάσεις για τρίτη φορά μέσα σε 5 έτη, όπως είναι:

– κατανάλωση αλκοόλ,
– παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη,
– παραβάσεις που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και
– παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων

δεν θα χάνουν δια βίου το δίπλωμά τους όπως ίσχυε πριν, αλλά αυτό θα αφαιρείται για 5 έτη.

Παράλληλα, σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι οδηγοί που θα έχουν χάσει το δίπλωμά τους θα μπορούν να το ανακτήσουν, με την προϋπόθεση ότι θα εκπαιδευτούν και θα περάσουν πάλι τις σχετικές εξετάσεις.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές περιλαμβάνονται  στο σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό ανοικτή διαβούλευση και ειδικότερα στο «Άρθρο 61 Ρυθμίσεις αναφορικά με το κυρωτικό πλαίσιο παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. – Αντικατάσταση παρ. 4 και 6 άρθρου 28 ν. 4530/2018»

Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει

Στο άρθρο 28 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής αυτών από τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων της παρ. 3.».

Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση διάπραξης των παραβάσεων που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, των παραβάσεων της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, των παραβάσεων που συνδέονται με την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και των παραβάσεων των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για πέντε (5) έτη και ο παραβάτης υποχρεούται σε εκπαίδευση και εξέταση για την επαναχορήγησή της, κατ’ εφαρμογή της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 107. Η κύρωση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τους παραβάτες οδηγούς που έχουν διαπράξει τρεις από τις προαναφερθείσες παραβάσεις μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του ν. 4530/2018.»